Opzeggen

Opzeggen post thumbnail image

Opzeggen

Als je op deze pagina bent gekomen omdat je het lidmaatschap bij HSV Wyck Lions wilt opzeggen vinden wij dat heel spijtig om te horen. We hopen dat je een prettige tijd bij onze vereniging hebt gehad en je wellicht in de toekomst weer te mogen verwelkomen. Natuurlijk ben en blijf je van harte welkom om ons aan te komen moedigen bij de wedstrijden!

Mochten er zaken spelen die je met het bestuur wilt bespreken voordat je definitief opzegt, neem dan eerst telefonisch contact op met het secretariaat of via het contactformulier. De betreffende informatie vind je op onze contact-pagina

Opzegging van het lidmaatschap word volgens artikel 7 lid 2 van onze statuten dient een lid schriftelijk bij het bestuur (ledenadministratie) op te zeggen. Dit kun je doen door een brief te sturen naar de ledenadministratie of door het invullen van onderstaand formulier. Mondelinge opzeggingen aan coach is dus geen opzegging! Op de overeenkomst is het Huishoudelijk Reglement van de Wyck Lions van toepassing.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. Opzeggen kan vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Na 31 december wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met 1 verenigingsjaar. In verband met kosten die wij maken voor de bondscontributie rekenen we bij een afmelding tussen 15 januari en 15 maart 25% van de contributie over het nieuwe jaar. Als jij je tussen 15 maart en 15 mei uitschrijft, betaal je 50% van de contributie over het nieuwe jaar. Bij uitschrijving na 15 mei betaal je het volledige resterende contributiebedrag.

Opzeggen via onderstaand formulier

  Je naam:

  Roepnaam:

  Geboortedatum:

  Je e-mailadres:

  Schriftelijke opzegging per brief of email

  Deze kun je sturen naar:

  Ledenadministratie Wyck Lions
  Nieuwe Pyramide 66
  3962 HW Wijk bij Duurstede
  ledenadministratie@wycklions.nl