Opzeggen

Opzegging lidmaatschap: Volgens artikel 7 lid2 van onze statuten dient een lid schriftelijk bij het bestuur (ledenadministratie) op te zeggen.

Opzegging kan slechts geschieden per eerste dag van een kwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.

Mondelinge opzeggingen aan coach is dus geen opzegging!

Ledenadministratie Wyck Lions
Nieuwe Pyramide 66
3962 HW Wijk bij Duurstede
ledenadministratie@wycklions.nl