Contributie

Contributie 2017

Leeftijd Contributie Bondsbijdrage *) Totaal
5-9 jr 147,50 15,55 163,05
10-13 jr 160,00 26,35 186,35
14-17 jr 177,50 26,35 203,85
18 jr e.o. 198,75 60,55 259,30
Recreanten 144,00 31,40 175,40
niet spelend 32,20 18,20 50,60

*) Genoemde totaalbedragen zijn exclusief inschrijfgeld, omdat inschrijfgeld éénmalig wordt geïncasseerd. Het reguliere speelseizoen loopt van maart/april tot en met september/oktober van het jaar. De leden krijgen driemaal per jaar een factuur, er zijn dus 3 betalingen voor 12 maanden! Inschrijfgeld is éénmalig. En de KNBSB-bondsbijdrage wordt altijd samen met de eerste termijn geïnd. Aanvang lidmaatschap: hele jaar door.